Vandaag spraken we bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een aantal mensen van het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak. Ze waren erg onder de indruk van Demo’s verhaal en hebben na afloop geruime tijd met hem, Hidde en Margit zitten praten. Niet alleen over de situatie van Demo, maar ook over hoe hij een van de vele verhalen is binnen de schuldenproblematiek.